• Uncategorized

    Sielunmatkalla 2022

    Suomessa toimii tällä hetkellä erillisiä astrologisia koulutuksia ja saatavilla on monenlaisia lyhyempiä ja pidempiä kursseja. Olemme kuitenkin huomanneet, että on kasvava tarve kehittää laajempaa ja systemaattisempaa astrologista koulutusta alasta ja aihepiiristä kiinnostuneille. Sielunmatkalla koulutusohjelmassa toimii runkokoulutuksena kolmen vuoden opiskelupaketti, jossa voi opiskella samaan aikaan kolmea eri astrologista suuntausta esoteerista, psykologista sekä karma-astrologiaa. Nämä kolme astrologista haaraa muodostavat opiskelukokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ja syventää osaamistaan näillä kolmella linjalla oman kiinnostuksensa mukaan. Koulutuksen osina mukana ovat myös eettisyys ja ammatillisuus. Tämän lisäksi on mahdollista valita erilaisia lisäkursseja tai webinaareja, jotka tukevat omia opintoja ja mielenkiinnon kohteita. Koulutusohjelman suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen, ja opintojen jälkeen on mahdollista suorittaa myös erillinen ja…

  • Uncategorized

    Syntymäkartta sielun matkalla

    Aina välillä näkee, että syntymäkarttaa kutsutaan myös sielukartaksi. Se on kyllä mielenkiintoista ja varmasti jossain mielessä ihan oikeakin nimi asialle. Kuitenkin kyseinen nimitys vie automaattisesti ajatukseni aivan toisaalle, eri tyyppiseen karttaan kuin syntymäkarttaan eli ’natal chartiin’. Tämä juontaa varmasti juurensa karma-astrologiseen taustaani ja sen teorioiden parissa työskentelelyyn. Kuten  moni tietääkin, astrologiassa kaikille tilanteille on erilaisia karttoja käytössä, jotenka  syntymäkartta on vain yksi niistä. Se kertoo myös kuinka laaja-alainen astrologia itsessään on. Niin laajaa aluetta kuin sielun matkaa tutkittaessa, on täysin loogista  ajatella, että yksi kartta ei riitä kuvaamaan tällaista suurta  kokonaisuutta. Siitä syystä olen omissa tulkinnoissani päätynyt käyttämään mallia,  missä on kolme eri astrologista metodia samanaikaisesti käytössä karma-teemojen yhteydessä. Kuitenkin…