Uncategorized

Aspektoimattomat Planeetat Ihmissuhteissa – sanomattoman viestin ymmärtäminen

Anne Sundell Dip. MISPA, OPA Sertifioitu

Käännös: Seela Valtonen

Nykyastrologiassa pääaspektit toimivat usein planeettojen välisten vuorovaikutusten kehyksenä, mahdollistaen planeettojen yhdistymisen ja yhteistyön. Kuitenkin aspektoimattomat tai integroimattomat planeetat – ne, jotka eivät muodosta suuria aspekteja – ovat yhtä kiinnostavia. Nämä taivaalliset entiteetit pelaavat keskeisiä rooleja elämässämme, paljastaen usein alueita, jotka tarvitsevat parantamista, henkilökohtaista kasvua tai luovaa energian integrointia. Vaikka niitä mainitaan vain vähän suurimmassa osassa opetusmateriaaleja, ne vaikuttavat merkittävästi, erityisesti transiittien tai ihmissuhdekarttojen aktivoidessa niitä.

Integroimattomat planeetat toimivat valikoivan sitoutumisen periaatteella. Sen sijaan, että ne olisivat jatkuvasti aktiivisia tai sopeutuneet ryhmädynamiikkaan, ne valitsevat tiettyjä hetkiä käyttää vaikutusvaltaansa, usein ohjattuina alitajuisilla mekanismeilla. Tämä ainutlaatuinen toimintamalli antaa niille mahdollisuuden ilmentää voimaansa raakana, suodattamattomana muotona valittuina hetkinä, kun taas toisinaan ne näyttävät vetäytyvän. Tätä vaihtelua voidaan verrata uranusmaiseen värähtelyyn – ennalta arvaamattomaan rytmiin, joka ei ole linjassa ympäröivän ympäristön tai kartan haltijan tietoisen aikeen kanssa. (6)

Joskus integroimattoman planeetan vaikutus voi tulla niin voimakkaaksi, että se alkaa heijastaa tai jopa hallita sen vastaavan eläinradan merkin ominaisuuksia. Esimerkiksi integroimaton Neitsyt-aurinko saattaa näyttää Leijona-piirteitä, kun taas integroimaton Jousimies-kuu voi ilmentää Ravun ominaisuuksia. Tämä käyttäytymismalli, vaikka se näyttääkin impulsiiviselta, johtuu usein syvästä synnynnäisestä viisaudesta. Se heijastaa yksilön kykyä hyödyntää sisäisiä lahjoja ja oivalluksia, jotka ovat linjassa planeetan hallitseman eläinradan merkin kanssa, viitaten syvään integraatiotasoon. (1)

Integroimattomat planeetat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja oppimiseen, ja ne voivat olla usein avainroolissa ihmissuhteissa ja kokea merkittäviä kehitysvaiheita pidempien transiittien tai synastria-aktivaatioiden aikana. Tässä artikkelissa tarkastellaan näitä malleja tarkemmin ja korostetaan integroimattomien planeettojen roolia ihmissuhteissa ja sukupolvien välisten perhedynamiikkojen yhteydessä. (2)

Integroimattomien planeettojen määrittely

Ensimmäinen ongelma, jonka kohtaamme näitä planeettoja tutkiessamme on se, miten ne määritellään astrologisesti. Kartassa mikä tahansa planeetta voi olla integroimaton ja nämä planeetat ovat yleisempiä kuin saattaisit kuvitella. Brittiläinen astrologi Janis Huntley tutki 400 syntymäkarttaa ja löysi integroimattomia planeettoja niistä 65:stä. Useimmiten aspektoimaton planeetta oli Aurinko ja harvimmin Pluto. (1)

Mitä pidetään integroimattomana planeettana? 

Yleisesti ottaen määrittelen aspektoimattomat planeetat niiksi, jotka eivät muodosta Ptolemaioksen aspekteja (jotka tunnetaan myös nimellä ”Big Five”) orbin ollessa 4 astetta tai sen alle. Tämä sisältää konjunktion, opposition, neliön, sekstiilin ja kolmion. Pienempiä aspekteja ja kuvioita ei yleensä lasketa. Käytän vain planeettojen aspekteja ja jätän huomiotta aspektit kulmien, asteroidien tai laskettujen pisteiden kanssa.

Huomion kaipuu – Alitajunta ottaa pääroolin

Integroimattomat planeetat näyttävät ilmaisussaan usein yhdistelmän tarvitsevuudesta ja lapsenomaisesta puhtaudesta. Näillä planeetoilla on taipumus voimistaa niiden luontaisia ominaisuuksia, viedä ne äärimmäisyyksiin ja ilmentää niitä tavoilla, jotka tuntuvat olevan eri tahdissa kartan kokonaisrytmin kanssa. Ne voivat symboloida yksilön astrologisen profiilin kapinallisia tai karismaattisia piirteitä.

Nämä planeetat toimivat oman rytminsä mukaan, luoden tunteen eristyneisyydestä, joka voi tuntua siltä kuin elämä toisi mukanaan kovia opetuksia ilman selkeitä selityksiä. Tällaisina hetkinä kohtalonuskoon tukeutuminen muuttuu olennaiseksi. Näiden planeettojen arvoituksellinen luonne on saanut jotkut astrologit kuvaamaan niitä kartan Jekyll & Hyde:nä, joka ilmentää mysteeristä kaksinaisuutta. Mielenkiintoista on, että nämä planeetat usein korostavat perheongelmia tai näkyvät jopa toistuvina teemoina sukupolvien välillä. (2)

Integroimattomat planeetat voivat toimia katalysaattoreina perheen juurtuneiden kaavojen rikkomiseen, joskus niin pitkälle, että yksilöstä tulee perheen musta lammas tai hän häiritsee vakiintunutta järjestystä. Tämä häiritsevä laatu muistuttaa uranusmaista tyyliä. (6) Tällaisia planeettoja syntymäkartoillaan omaavilla henkilöillä ei ole suotuisia olosuhteita; he ovat usein suuremman tehtävän edessä sekä sisäisen levottomuuden että ulkoisen uskon ajamana. Esimerkiksi henkilön, jonka kartalla on integroimaton Saturnus, saattaa olla mahdotonta seurata perheyrityksen jalanjälkiä. Tällaiset päätökset voivat herättää eksistentiaalista pohdintaa, kuten ”Miksi elämä rankaisee minua?” tai ”Miksi tämä tapahtuu minulle?”. Aspektoimattomat tai integroimattomat planeetat toimivat monimutkaisina, moniulotteisina elementteinä astrologisessa kartassa, usein ohjaten merkittäviä henkilökohtaisia ja perheellisiä muutoksia.

Sinä olet keskiössä – Planeetat vaikuttavat ihmissuhteissasi 

Integroimattomia planeettoja tutkiessa on hyödyllistä keskittyä erityisesti planeettojen aspekteihin sisäplaneettojen kanssa, sillä ne korostavat persoonallisuuden rakenteita ja ovat tärkeässä avainasemassa ihmissuhteissa. Voidaan väittää, että integroimaton planeetta osoittaa kartalta teemoja, jotka tarvitsevat kehittämistä tai harjoittelua, mutta se voi myös viitata perinnöllisiin lahjoihin ja kykyihin, jotka odottavat täyttä ilmaisuaan. Emme voi olla varmoja, kumpaa näistä tarkoitetaan ilman tietoa kartan haltijan henkilökohtaisesta historiasta.

Seuraava tapaustutkimus voi valaista integroimattoman planeetan vuorovaikutuksen ilmaisua ja yhteyksiä muiden planeettojen kanssa. Vaikka saattaa tuntua siltä, että planeetta toimii omassa rytmissään riippumatta muista tekijöistä, synastriassa tapahtuva vuorovaikutus voi osoittaa joitakin eroja. Integroimattomat planeetat voivat usein vahvistaa itsetuntoa tai epävarmuutta. Kun kumppanin planeetat aspektoituvat tai integroituvat näihin aspektoimattomiin planeettoihin, se voi aluksi luoda helpotuksen tunteen tai jopa pelastuksen. Tämä mukavuus voi kuitenkin olla harhaanjohtava, johtaen yksilöitä erehdyksellisesti luulemaan helpotuksen tunteen olevan tunne aidosta rakkaudesta. Integroimattomia planeettoja sisältävät suhteet tuovat usein mukanaan arvaamattomuuden ja levottomuuden tunnetta, jotka aktivoituvat sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. (2)

Vaikka nämä planeetat voivat kukoistaa rennoissa tai selkeää struktuuria vailla olevissa tilanteissa, niiden ylläpitäminen pitkällä aikavälillä on haastavaa. Tämä voi johtaa stressin ja paineen jaksoihin, jotka monimutkaistavat suhteen dynamiikkaa. Pohjimmiltaan aspektoimattomat planeetat tuovat mukanaan monimutkaisen kerroksen tunteellisia ja psykologisia nyansseja, jotka vaativat varovaisuutta erityisesti romanttisten suhteiden kontekstissa.

Charlie Chaplin – Esimerkki integroimattomasta Auringosta

Charlie Chaplin oli kuuluisa englantilainen näyttelijä mykkäelokuvakaudella. Hän syntyi 16. huhtikuuta 1889 kello 20:00 Lontoossa, Englannissa (kartan luokitus: B). Hän oli naimisissa neljä kertaa ja hänellä oli 11 lasta. Hänen tarinansa on merkittävä esimerkki integroimattomista planeetoista ihmissuhteessa. Jokainen hänen neljästä vaimostaan liittyi vahvasti Chaplinin integroimattomiin planeettoihin, erityisesti Aurinkoon.

Aurinko sijaitsee muuten melko vaatimattomassa 6. huoneessa, mikä ei perinteisesti näyttäisi erottuvan. Kuitenkin sen integroimaton luonne ja mukana oleva planeetta tekevät siitä erottuvan ja antavat sille näkyvyyttä. (7)

Kumppaneiden planeettojen ja hänen omien integroimattomien planeettojensa väliset aspektit osoittavat, että jokainen hänen suhteistaan oli huomattavasti väritetty kyseisen planeetan dynamiikalla.

Avioliitto #1 Chaplinin ensimmäinen vaimo, Mildred Harris, tapasi tulevan miehensä juhlissa. Hän meni naimisiin Chaplinin kanssa 16-vuotiaana ilmoitettuaan olevansa raskaana. Myöhemmin kävi ilmi, että tämä oli väärä hälytys, josta Chaplin syytti Harrisia. He saivat myöhemmin lapsen, joka valitettavasti kuoli muutama päivä syntymänsä jälkeen. Heidän avioliittonsa kesti vain kaksi vuotta.

Minulla ei ole tarkkaa syntymäaikaa Harrisille, mutta hänen syntymäpäivänsä mukaan hänen perääntyvä Ceres on yhtymässä Chaplinin integroimattomaan Aurinkoon ja hänen Aurinkonsa on oppositiossa sekä Chaplinin Plutoon että integroimattomaan Neptunukseen. Huomattavaa on, että Harrisin Aurinko näyttää myös olevan aspektoimaton. Tämä näkyy heidän vaikeissa tilanteissaan, jotka johtivat lopulta julkiseen häpeään.

Avioliitto #2 Chaplin meni uudelleen naimisiin neljä vuotta myöhemmin näyttelijä Lilita MacMurrayn kanssa, joka oli myös 16-vuotias ja raskaana. Chaplin oli 35. Heidän avioliittonsa oli salainen olosuhteiden vuoksi. Se kesti kolme vuotta ja heillä oli kaksi lasta.

MacMurrayn Aurinko tekee pääaspektin Plutolle hänen syntymäkartassaan ja Pluto lisää yleensä melkoista magneettista vetovoimaa. Se saattoi johtaa valtataisteluihin tai manipulatiivisiin käytöksiin. Hänen Aurinkonsa on yhtymässä Chaplinin Aurinkoon ja hänen Kuunsa ja Cereksensä oppositiossa molempien Aurinkoon. MacMurrayn Mars on yhteydessä myös Chaplinin kartan integroimattomaan Neptunukseen. Nämä suhteellisen kovat yhteydet, jotka liittyvät Plutoon, Marsiin ja Cerekseen, saattavat liittyä siihen, että MacMurray oli se, joka paljasti Chaplinin käyttäytymisen nuoria tyttöjä kohtaan. Hän syytti Chaplinia välikohtauksesta, jossa Chaplin osoitti häntä aseella ja pakotti tekemään abortin. Heidän avioeronsa vuonna 1927 oli julkisuuden Hollywood-skandaali, joka vahingoitti Chaplinin mainetta. (10)

Avioliitto #3 Chaplin kuvasi kohtaamistaan seuraavan vaimonsa kanssa elämänsä onnellisimpana päivänä. Paulette Goddard, syntymänimeltään Marion Levy, oli 21-vuotias heidän tavatessaan. Chaplin oli 43 vuotta. Tämä avioliitto kesti kuusi vuotta.

Goddardin Venus ja Saturnus ovat molemmat lähellä Chaplinin inegroimatonta Aurinkoa. Nämä planeetat, jotka integroivat Chaplinin Aurinkoa, saattavat hyvinkin tuottaa tunteita, jotka eivät rajoitu vain rakastetuksi ja turvatuksi tulemiseen, vaan enemmänkin kuin pelastaja olisi astunut hänen elämäänsä. Goddardin perääntyvä Merkurius on yhteydessä Chaplinin integroimattomaan Neptunukseen. Tämä saattoi avata mahdollisuuden kommunikoida tai ymmärtää sitä tilaa, jonka Neptunus piti sumeana Chaplinin kartassa ja se saattoi myös olla ajoittain hämmentävää. Heidän avioliittonsa laillisuudesta oli epäselvyyttä, koska heidän sanottiin menneen salaa naimisiin ulkomailla, eikä asiakirjoja toimitettu. Goddardin Aurinko näyttää olevan integroimaton, kun taas hänen Merkuriuksensa on hyvin integroitunut. On mahdollista, että he heijastivat Auringon teemoja suhteessaan – toinen saattoi ajoittain olla valokeilassa samalla oppien tasapainottamaan tätä suhteen aikana. Heidän avioeronsa tapahtui ystävällisissä merkeissä.

Avioliitto #4 Chaplinin viimeinen vaimo Oona O’Neil oli vasta 18-vuotias tavatessaan 53-vuotiaan Chaplinin. Heidän avioliittonsa kesti Chaplinin kuolemaan 25.12.1977 asti.

O’Neilin Chiron ja Merkurius ovat yhtymässä Chaplinin Aurinkoon ja Venukseen ja liittyvät hänen integroimattomaan Neptunukseensa. Chironin ja Merkuriuksen ollessa mukana, on mahdollisuus parantua ja saada ymmärrys Auringosta. O’Neil tuli rikkoutuneesta kodista ja heidän ikäeroaan saatettiin pitää merkkinä siitä, että hän etsi isähahmoa. Avioliitto Chaplinin kanssa aiheutti vaikeuksia hänen oman isänsä kanssa. O’Neil myös luopui näyttelijänurastaan, paikastaan auringossa, perhe-elämänsä vuoksi. Heidän välillään on vahvoja Saturnuksen yhteyksiä, jotka saattavat symboloida ikäeroa, mutta ne loivat myös vahvan siteen, joka muodostui vakaaksi perustaksi ja lisäsi päätöstä jatkaa suhdetta. Hänen Venuksensa Härässä, joka on yhteydessä Chaplinin Neptunukseen, saattoi tarjota jonkinlaista maadoitusta, mutta myös paranemista aiemmista haavoista, lisäten sieluyhteyden tunnetta, mutta myös johtaen pettymykseen.

Chaplinin yhteydet 

Kaikissa näissä suhteissa oli teemoja, jotka liittyivät Chaplinin integroimattomiin planeettoihin. Yhteyksien kautta kumppanien planeettasijoituksiin Chaplinin planeetat saattoivat kehittyä, heijastua ja täyttää kohtalonsa. Tämä ei tarkoita, että kumppanuudet olivat helppoja. Useilla hänen vaimoistaan oli myös integroimattomia Auringon sijainteja, mikä aiheutti paljon myrskyä, erityisesti ensimmäisissä kahdessa avioliitossa ja avioeroissa, jotka liittyivät ongelmallisiin oikeudellisiin asioihin.

Toinen mielenkiintoinen dynamiikka voi tapahtua, kun kaksi saman integroimattoman planeetan omaavaa henkilöä kohtaavat tai toinen heistä muodostaa yhteyden kumppaninsa integroimattomaan planeettaan. Tässä tapauksessa voi tapahtua teemojen peilaamista. Kun toinen kumppaneista saattaa ilmaista planeettojen energioita täysin, toinen kamppailee edelleen paikkansa tai ilmaisunsa löytämisessä. 

Tällaiseen suhteeseen sisältyvä mekanismi saattaa ilmetä vuorottelevina pysähtyneisyyden ja harmonian jaksoina. Se saattaa korostaa suhteen myrskyisyyttä tai näyttää sen mikä vaikuttaa kohtalon iskulta. Tällaisessa ristiriitatilanteessa on oppiläksyjä tasapainosta ja oppimista siinä, missä ilmaista planeetan energiaa vapaasti ja missä pidättää sitä. (1)

Huberin neliosainen järjestelmä 

Sveitsiläinen astrologi Bruno Huber ehdotti, että integroimatonta planeettaa voitaisiin tarkastella käyttämällä neliosaista järjestelmää:

1. Aineellisella tasolla. Tässä oletetaan, että planeetan olemassaolo ei ole syntymäkartan haltijalle tiedossa. Se toimii automaattisten mekanismien kautta ja nähdään pääasiassa ulkopuolisena.

2. Tunteellisella tasolla. Planeetta koetaan epäonnistumiseksi tai virheeksi, joka ilmaantuu tai aktivoituu ristiriitaisissa tilanteissa. Jotain puuttuu ja jos syntymäkartan haltijan tietoisuus puutteesta lisääntyy, integraatioprosessi voi alkaa.

3. Mentaalisella tasolla. On olemassa paljon tietoa planeetan vapaasta käyttäytymisestä ilman muiden kartan osien vaikutusta.

4. Henkisellä tasolla. Kyky käyttää tietoa ja syvempää ymmärrystä erillisestä planeetasta suuremman hyvän saavuttamiseksi. Saavutettuaan tämän vaiheen henkilö tietää, miten käyttää integroimattoman planeetan korkeampaa voimaa. (4)

Vaikka yllä olevat esimerkit keskittyvät vahvasti Aurinkoon, yksi tärkeimmistä tekijöistä suhteiden muodostumisessa ja niiden perimmäisen motivaation tarjoamisessa on Kuu. Huber piti integroimatonta Kuuta merkkinä siitä, että suhteiden muodostaminen ei ole helppoa. Se voi olla yhteydessä varhaiseen elämään, jossa ei ollut mahdollista kehittää intiimejä suhteita ja muita syvällisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja. Yhteys ensisijaiseen hoivaajaan saattaa olla jonkin syyn vuoksi jännitteinen, mikä johtaa juurettomuuden tai eristäytyneisyyden tunteisiin. (3)

Sinead O’Connor – esimerkki epäintegroidusta Kuusta 

Olen päätynyt siihen johtopäätökseen, että planeetalla on oltava enemmän kuin yksi aspekti tullakseen määritellyksi integroiduksi. Tällä lisärajauksella äskettäin menehtyneen muusikko Sinead O’Connorin syntymäkartassa, syntynyt 8. joulukuuta 1966 kello 7.37 Dublinissa, Irlanti (kartan luokitus: C), on integroimaton Kuu. Kuun ainoa aspekti on semisekstiili Merkuriukselle. (5) Tämä saattaa olla riittämätön aspekti integraatiota varten.

O’Connor väitti, että hänen äitinsä oli väkivaltainen. Hänen kappaleensa ”This is to Mother You” sanoitukset albumilta Gospel Oak vuodelta 1997 ovat paljastavia, mahdollisesti tuovat esiin integroimattoman Kuun tunnedynamiikan ja hänen kokemuksensa lapsuuden ympäristöstä.

Hänellä oli värikäs suhde-elämä, jossa oli useita lyhyitä suhteita ja nopeita sitoutumisia, jotka johtivat neljän lapsen syntymään. Hänen neljästä avioliitostaan pitkäkestoisin kesti neljä vuotta. (8)

Integroimaton Kokonaisuus

Ihmissuhteissa henkilön integroimattoman planeetan ja hänen kumppaninsa planeettojen välinen vuorovaikutus voi olla merkittävää. Astrologi Hamaker-Zondag ehdottaa, että näiden planeettojen ilmaisutapaan vaikuttavat yksilön varhaiset elämänkokemukset. Periaatteessa, jos joku ”pakotettiin” osallistumaan aspektoimattomana olevan planeetan teemoihin kasvaessaan, he saattavat kehittää idealisoidun näkemyksen kyseisen planeetan piirteistä. Kaikki ominaisuudet, jotka eivät sovi tähän ideaaliin, tukahdutetaan usein, mikä johtaa sisäiseen jännitteeseen ja epämukavuuteen. Ulkoisten purkautumisteiden löytäminen tähän jännitteeseen voi olla hyödyllistä, erityisesti koska nämä yksilöt usein kamppailevat ihmissuhdepaineiden kanssa. (2)

Henkilöt, joilla on integroimattomia planeettoja, eivät ehkä sovi tyypillisiin ihmissuhde- tai perheodotuksiin ja he kokevat usein täyttymättömyyttä tai epävarmuutta, mikä ajaa heitä kohti uusia tavoitteita. Integroimattomat planeetat voivat olla häiritseviä myös suhteiden yhdistelmäkartoissa. Esimerkiksi integroimaton Merkurius voisi pahentaa kommunikaatio-ongelmia, kun taas integroimaton Aurinko saattaisi aiheuttaa sekaannusta suhteen ydinarvoista. Näiden integroimattomien planeettojen roolin ymmärtäminen voi tarjota oivalluksia tiettyihin suhteellisiin haasteisiin ja niitä olisi tarkasteltava tarkemmin ja otettava huomioon erityisesti asiaankuuluvien transiittien aikana. (6)

Johtopäätökset

Henkilöt, joilla on epäintegroidut planeetat, osoittavat usein vahvaa itsenäisyyden ja individualismin tunnetta. Tottuneina ohjaamaan tätä planeettavoimaa omilla ehdoillaan he saattavat haluta pitää sen sellaisenaan. Tämä itsenäinen lähestymistapa voi ilmetä vahvana taisteluhenkenä tai jopa ”minä vastaan maailma” -asenteena. Nuoresta iästä lähtien näillä yksilöillä on usein ainutlaatuisia piirteitä tai erottuvia ominaisuuksia, jotka ovat toisinaan heidän hallintansa ulottumattomissa.

Vaikka integroimattoman planeetan läsnäolo saattaa aluksi hämmentää astrologia, on tärkeää tutkia sen merkitystä. Nämä planeetat eivät ehkä sovi perinteisiin odotuksiin ja usein vastustavat mukautumista kartan muiden planeettojen vaikutukseen. Sen sijaan ne toimivat omien ainutlaatuisten näkemystensä perusteella. Huolimatta tästä, integroimattomat planeetat tarjoavat arvokkaita näkemyksiä monipuolisista ilmaisumahdollisuuksista syntymäkartassa.

Kirjoittajasta: Anne Sundellilla on maisterintutkinto kehityspsykologiasta (MSSc). Hän on opiskellut johtamista ja perhekeskeistä hoitotyötä. Sundell on työskennellyt täysipäiväisenä astrologina Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2017 lähtien ja hän on erikoistunut karma-astrologiaan ja psykologiseen astrologiaan. Sundell on 3-vuotisen suomalaisen astrologian koulutusohjelman Sielun matkalla – karma-astrologian & psykologisen astrologian -koulutusohjelman perustaja.

Lähdetiedot:

(1) Huntley Janis, Astrological Voids, Elements of Astrology (Element Books Ltd 1991)

(2) Hamaker-Zondag Karen Drs., The Yod Book, Including a Complete Discussion of Unaspected Planets

(Weiser Books; 1st Edition 2000)

(3) Huber Bruno and Louise, Astrological Psychosynthesis; The integration of Personality, Love and

Intelligence in the Horoscope (1991)

(4) Huber Bruno and Louise, Moon-Node Astrology (Hopewell 2019)

(5) Rael Leyla, Rudhyar Dane, Astrological Aspects A Process Oriented Approach (Aurora Press 1980)

(6) Tierney Bil, Dynamics of Aspect Analysis New Perceptions in Astrology (CRCS Publications 1983) (7

(7) https://sasstrology.com/unrefined-ego-the-unaspected-sun-in-relationships/

(8) Sinéad O´Connors Marriages: What She Said About Her Past Spouses (people.com)

(9) https://www.imdb.com

(10) https://www.telegraph.co.uk/films/0/perverted-degenerate-indecent-acts-charlie-chaplin-original/

Charts and dates: https://www.astro.com/Database

Images used under license from Shutterstock.com.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *