Astrologisk utbildning

Själens resa Ab är ett 3-årigt astrologiskt utbildningsprogram som främst fokuserar på studier i astrologins grunder- karmisk- och psykologisk astrologi. Utbildningen startades år 2020 av tre astrologer med olika astrologisk inriktning. Idag har utbildningen vunnit popularitet och år 2022 startade tredje årets studerande sina studier. Förutom huvudföreläsarna deltar även utomstående föreläsande astrologer som alla har förbundit sej till att utöva astrologi inom ramen för skolans etiska riktlinjer. Vi erbjuder även moduler för dem som tänker sig astrologin som sitt kommande yrke.

Just nu sker vår utbildning enbart på finska. Vi har dock fristående webinar som är öppna för allmänheten och dessa kan hållas på andra språk.

Utbildningens inriktning karmisk- och psykologisk astrologi grundar sig på att dessa två astrologiska skolors utveckling under 1900-talet i Europa har gått hand i hand. Därför är det en fördel att kunna kombinera dessa metoder och belysa deras betydelse från olika perspektiv. Dessa har inte heller blivit uppmärksammade utanför de respektive länder därifrån de härstammar, främst pga att översättningar saknats vilket även gör denna utbildning unik. Sedan starten år 2020 har vi kontinuerligt utvecklat vår verksamhet så att denna skall erbjuda den kunskap som behövs,  inom en både kraftigt växande och i förändring varande yrkesroll vilket astrologin innebär. Därför har vi i skolningen tillsatt en extra linje för dem som speciellt intresserar sig för astrologi som yrke.

Etiken är ett genomgående tema i denna utbildning. Kriterierna för godkänd examination från Själens Resa utbildningen är därför att man förbundit sig att följa våra etiska riktlinjer samt är godkänd från samtliga etiska uppgifter som utbildningen innehåller. Det etiska synsättet skall även visas i studerandens yrkesprov.