Astrologisk utbildning

Vill du bli astrolog? Eller vill du lära dig hur astrologin fungerar i hobbysyfte? Kanske du redan är verksam astrolog som söker tilläggsutbildning? Själens resa Ab är ett 3-årigt astrologiskt utbildningsprogram som främst fokuserar på studier i astrologins grunder- samt i karmisk- och psykologisk astrologi. Utbildningen startades år 2020 av tre astrologer med olika astrologisk inriktning. Idag har utbildningen vunnit popularitet och år 2023 startade tredje årets studerande sina studier. Förutom huvudföreläsarna deltar även utomstående föreläsande astrologer som alla har förbundit sej till att utöva astrologi inom ramen för skolans etiska riktlinjer. Vi erbjuder även moduler för dem som tänker sig astrologi som sitt kommande yrke.

Just nu har vi utvecklat vårt utbildningsprogram på svenska. Vi anordnar även fristående webinar som är öppna för allmänheten och dessa kan hållas på finska och engelska. Via oss kan du lära dig astrologi och hur du kan tillämpa olika astrologiska metoder i praktiken. du får också studera astrologi i tak med din egen årskurs. Gruppdynamiken är en viktig del av vår astrologiskola.

UTBILDNING OCH KURSER

Treårig astrologiutbildning baserad på psykologisk och karmisk astrologi. Allt kursmaterial är på svenska med skriftligt material i form av pdf filer, ljudfiler och videor. Källhänvisningar kan förekomma på engelska. Efter den treåriga utbildningen finns möjlighet till fördjupande examensarbete.

Utbildningens inriktning är karmisk- och psykologisk astrologi och grundar sig på att dessa två astrologiska skolor. Deras utveckling har gått hand i hand under 1900-talet. Därför är det en fördel att kunna kombinera dessa metoder och lära sig deras betydelse från olika perspektiv. En del av våra metoder har inte heller blivit uppmärksammade utanför de respektive länder därifrån de härstammar, främst p.g.a. att översättningar saknats vilket även gör vårt utbildningsmaterial unikt. Sedan starten år 2020 har vi kontinuerligt utvecklat vår verksamhet så att denna skall erbjuda den kunskap som behövs,  inom en både kraftigt växande och i förändring varande yrkesroll vilket astrologin är. Därför har vi i skolningen tillsatt en extra linje för dem som speciellt intresserar sig för astrologi som yrke.

Det etiska perspektivet är ett genomgående tema i denna utbildning. Kriterierna för godkänd examination från Själens Resa är därför att man förbundit sig att följa våra etiska riktlinjer samt är godkänd från samtliga etiska uppgifter som utbildningen innehåller. Det etiska sättet att jobba skall även framkomma i studerandens yrkesprov.

Denna astrologiska utbildning följer de standard som ges för internationellt godkända astrologiska utbildningsprogram, och de etiska riktlinjer som utarbetats i samråd med OPA (The Organisation for Professional Astrology, AA (The Astrological Association), ISAR (International Society for Astrological Research) och IAEA (International Association of Ethics in Astrology).

Du kan bekanta dig med vårt kursutbud för år 2024 nedan. Samtliga ansökande intervjuas före antagning till utbildningen, detta för att försäkra oss om att den är rätt för dig.

Du är välkommen att sända in din fritt formulerade ansökan och bli astrolog tillsammans med oss professionellt verksamma astrologer!

Utbildningen startar hösten 2024!

Här kan du titta på informationsvideon: https://www.youtube.com/watch?v=KNUWIrEpB6Q&t=15s

PRISER

ÅTTA VECKORS KURS 2180 Sek/ 189 €

ÅRSKURS 11 500 Sek (möjlighet till avbetalning finns 970 sek/mån)/ 1000 € (84 €/ mån)

 KURSSTART

5e september 2024

KURSPLAN

Utbildningen är upplagd i moduler à åtta veckor. I varje modul ingår en liveträff med lärare och elever via zoom där vi behandlar de olika teman och svarar på frågor samt bekantar oss med exempelkartor. Varje modul har fyra delar med uppgifter inom psykologisk astrologi, karmisk astrologi, etik och allmän astrologi. Både åtta veckors kursen och årskursen går att bygga till en treårig utbildning. Uppgifterna lämnas in var åttonde vecka och det kommer personlig feedback av lärare.

Nytt för år 2024 är relationsastrologi delen som ingår i programmet!

För mer info se Utbildningsplan Själens resa

Själens Resa Utbildningsplan 2024-

Själens Resa Kursutbud 2023:

Du kan läsa mer om oss astrologer och utbildare under fliken Om oss.

För frågor och ansökningar hör av dig till oss på e.post: sjalensresautbildning@gmail.com