Astrologisk utbildning

Vill du bli astrolog? Eller vill du lära dig hur astrologin fungerar i hobbysyfte? Kanske du redan är verksam astrolog som söker tilläggsutbildning? Själens resa Ab är ett 3-årigt astrologiskt utbildningsprogram som främst fokuserar på studier i astrologins grunder- samt i karmisk- och psykologisk astrologi. Utbildningen startades år 2020 av tre astrologer med olika astrologisk inriktning. Idag har utbildningen vunnit popularitet och år 2022 startade tredje årets studerande sina studier. Förutom huvudföreläsarna deltar även utomstående föreläsande astrologer som alla har förbundit sej till att utöva astrologi inom ramen för skolans etiska riktlinjer. Vi erbjuder även moduler för dem som tänker sig astrologi som sitt kommande yrke.

Just nu har vi utvecklat vårt utbildningsprogram på svenska. Vi anordnar även fristående webinar som är öppna för allmänheten och dessa kan hållas på finska och engelska. Via oss kan du lära dig astrologi och hur du kan tillämpa olika astrologiska metoder i praktiken. du får också studera astrologi i tak med din egen årskurs. Gruppdynamiken är en viktig del av vår astrologiskola.

Utbildningens inriktning är karmisk- och psykologisk astrologi och grundar sig på att dessa två astrologiska skolor. Deras utveckling har gått hand i hand under 1900-talet. Därför är det en fördel att kunna kombinera dessa metoder och lära sig deras betydelse från olika perspektiv. En del av våra metoder har inte heller blivit uppmärksammade utanför de respektive länder därifrån de härstammar, främst p.g.a. att översättningar saknats vilket även gör vårt utbildningsmaterial unikt. Sedan starten år 2020 har vi kontinuerligt utvecklat vår verksamhet så att denna skall erbjuda den kunskap som behövs,  inom en både kraftigt växande och i förändring varande yrkesroll vilket astrologin är. Därför har vi i skolningen tillsatt en extra linje för dem som speciellt intresserar sig för astrologi som yrke.

Det etiska perspektivet är ett genomgående tema i denna utbildning. Kriterierna för godkänd examination från Själens Resa är därför att man förbundit sig att följa våra etiska riktlinjer samt är godkänd från samtliga etiska uppgifter som utbildningen innehåller. Det etiska sättet att jobba skall även framkomma i studerandens yrkesprov.

Denna astrologiska utbildning följer de standard som ges för internationellt godkända astrologiska utbildningsprogram, och de etiska riktlinjer som utarbetats i samråd med OPA (The Organisation for Professional Astrology, AA (The Astrological Association), och IAEA (International Association of Ethics in Astrology).

Du kan bekanta dig med vårt kursutbud för år 2023 nedan. Samtliga ansökande intervjuas före antagning till utbildningen, detta för att försäkra oss om att den är rätt för dig.

Du är välkommen att sända in din fritt formulerade ansökan och bli astrolog tillsammans med oss professionellt verksamma astrologer!

Utbildningen startar hösten 2023!

Själens Resa Utbildningsplan 2023- (Kursutbudet hittar du under fliken Om oss utbildare)

Själens Resa Kursutbud 2023:

Du kan läsa mer om oss astrologer och utbildare under fliken Om oss.

För frågor och ansökningar hör av dig till oss på e.post: sjalensresautbildning@gmail.com