Karma-astrologia

Karmakartat kertovat ihmissuhteista

Karma-astrologiassa emme tyydy yhteen karttaan koska jo Alice Bailey oli sitä mieltä että yksi kartta ei ole tarpeeksi kuvaamaan ihmisen kokonaisuutta. Periaattteessa karmakartat ovat astrologiassa lähtöisin 1900-luvuta ja eräät tärkeät niiden kehittäjistä olivat Bruno ja Louisa Huber. Karma-astrologia ja psykologinen astrologia ovat kulkeneet käsi kädessä kehityksessä ja siksi karmakartan voi nähdä myös psykologisena karttana eli se voi heijastaa henkilön psykologisesta taustaa, olipa kyse sitten karmallisesta tekijästä tai vaikkapa perimästä eli geneettisten muistojen kautta tulevista muistoista. 

Karmakartat ovat myös mahdollisia ja tärkeä osa ihmissuhteista. Osa kartoista voi kertoa ihmisen kehityksestä ja tämänhetkisestä kehitysvaiheesta mikä sinänsä on tärkeä havainto jos ajatellaan suhteita. Karmakartta voi sinänsä kertoa jotain suhteen karmallisesta kehityksestä, ja siitä miten sielut ovat jo aikaisemmissa inkarnaatioissa olleet yhteydessä toisiinsa ja millaisia ovat yhteiset sielulliset kosketuspinnat. Tämä on sinänsä yllättävän vähän käytetty metodi astrologisissa ihmissuhdeanalyyseissä. 

Kun lähdetään avaamaan astrologista kartta karmallisesti, huomioimme ja tulkitsemme eri asioita kartalta, kuin tavallisessa tulkinnassa. Otamme erilaisen lähtökodan ja eri metodit käyttöön  tulkinnassa. Ne muodostavat kokonaisuudessaan ihan oman näkemyksen karmallisita taustoista, joita sielu on tuonut tähän elämään. Ne ovat jo sinänsä tärkeitä tekijöitä erityisesti lähisuhteissa,  joissa ihmiset kohtaavat toisensa syvemmällä tasolla kun mitenkään muuten. Astrologiassa käytetään eri karttoja eri tarkoituksiin. Siksi on tärkeää tiedostaa, että karmallisissa tulkinnoissa on myös ihan omat metodinsa.  

Huberin perinpohjainen idea karmatulkinnoissa on, että asiat, jotka ovat olleet korostuneita edellisissä elämissä, saavat tässä elämässä vähemmän huomioita , joten unohdetut teemat olisi hyvä ottaa enemmän  huomioon. Karmakartan tulkinta ei myöskään tapahdu samalla metodilla kun tavalliset horoskooppianalyysit. Kun tavallisessa astrologiassa tutkitaan planeettasijaiteja  merkkien kautta, Huber tutkii niitä huoneiden ja asteiden avulla. Tällä tavalla myös ihmissuhdeanalyysien osalta toimitaan. Tavallisissa ihmissuhdeanalyyseissa turvaudumme pitkälti synastriakarttoihin tai kompositiokarttojen (yhteiskartat) antamiin tietoihin. Nekin ovat sinänsä tärkeitä tutkittaessa suhteen tämänhetkisiä teemoja, mutta vaikeuksia syntyy, kun ollaan usean  eri kartan ja aspektien varassa. 

Pystymme monesti toteamaan että Kuunsolmuakselin teemat ovat vahvasti läsnä  perheenjäsenten välisillä syntymäkartoilla.  Näin voidaan ajatella, että tärkeissä ihmisuhteissa sielujen välisen yhteisen matkat läksyt voimistuivat. Kuitenkin tämä ei aina riitä selittämään miten kuinka voimme olla toisen henkilön kanssa samassa karmallisessa matkassa. Syvempää sielullista yhteyttä  tutkittaessa, karmakarttojen avulla pääsemme toisella tavalla asioiden ytimeen. Olen huomannut että juuri tällaiset vaikeasti ymmärrettävät syvät yhteydet voivat näyttäytyä vahvemmin karmallisten karttojen vertailussa.

Otan asiasta esimerkin. Opiskellessani ihmissuhdeastrologiaa käytettiin monesti julkkisten karttoja. Se on sekä hyvä että huono asia. Kuitenkin tarvitsemme astrologiassa esimerkkejä niin, että voimme ymmärtää perimmäisiä tekniikoita. Yksi tunnettu julkinen pari on Angelina Jolie ja Brad Pitt. Heidän tavallisten karttojen välillä löytyy paljon tekijöitä, myös solmujen suhteen. Kuitenkin jos ajatellaan heidän syvää henkistä suhdeettaan, odottaisin vielä enemmän yhteyksiä esim. Solmujen suhteen. Mistä tällainen syvä henkinen yhteys sitten muodostuu? 

Jolien ja Pittin synastria (Jolien kartta sisäpuolella) Solmujen väliset yhteydet sisältävät Saturnuksen ja Cereksen tekemät yhteydet solmuihin. Ceres planeettaa pidetään usein myös tärkeänä osana ihmissuhteita, jopa keskeisempänä kuin Juno asteroidi (Juno perinteisesti suhteisiin liittyvä). 

Tavallisessa suhdetulkinnassa keskitytään syntymäkarttojen jälkeen yleensä synastriakarttan  tekijöihin. Esimerksiksi Kuu on tärkeä tekijä, jota voidaan ajatella elämän rytmien ja perustarpeiden kuvaajana. Kuu ja sen aspektit voidaan myös nähdä keskeisina tekijöinä eroprosessissa eli miten henkilöt reagoivat ollessaan herkässä tilassa. Tämä on yksi syy siihen, miksi on tärkeää tutkia henkilöiden karttoja erikseen ennen kuin lähdetään tutkimaan yhteiskarttoja.

Karmakartan avulla päästään valaisemaan suhdetta monelta syvemmältä kantilta. Jos tarkkaillaan Angelan ja Bradin karmakarttoja, käy ilmi Auringon ja Kuun, Merkuriuksen ja Venuksen tekemät yhtymät 6. huoneessa. Tästä voidaan jo päätellä, että kyseessä on erittäin voimakas sielujen kohtaaminen. Tämän perusteella voi myös ajatella että parilla on takanaan yhteisiä elämiä, joiden aikana missäovat kuuluneet samaan sieluperheeseen/ryhmään. Angelina on puhunut parin “sielullisesta” yhteydestä ja myös vahvasta fyysisestä yhteensopivuudesta. Molemmat voivat liittyä osaksi vahvoihin yhteyksiin kartan 6. huoneessa. 

Pittin ja Jolien Solmukartat vierekkäin.  (Pitt sinisenä vasemalla)

Kuudennen huoneen karma-arkketyyppeihin voi liittää esimerkiksi yhteisen työnteon ja järjestelyjen kanssa toimimisen. Voidaan ajatella, että heidän on tehtävä työtä ja toimittava  yhdessä aivan arkisella tasolla. Tämän huoneen voi karmallisesti ajatella edustavan elämiä, joiden aikana oma ajatus selviytymisestä on ollut tärkeä. Miten sitten selvitään yhdessä? Parin yhteisen kiinnostuksen auttamistyötä kohtaan voisi ajatella juontavan juurensa tällaisista edellisten elämien kokemuksista. Koska Kuu on mukana yhtlössä,  se on myös voinut jäättää syvät emotionaaliset sidokset ja jopa riippuvuudet sielujen välille. Samalla maaelementin huoneisiin liitetään aina tietty materialistinen piirre ja se, että pyritään yhdessä saavuttamaan tietty materialistinen päämäärä tai asema. Yhtä hyvin tämä huone voi kertoa peloista tai muistoista elämissä, joissa jäätiin paitsi maailman antia tai perustarpeet eivät tulleet tyydytetyiksi. Se voi aiheuttaa pelkoja, että tässäkin elämässä käy niin. Angelina on Aurinkohenkilönä se, joka on saanut kokea ehkä enemmän vakautta näissä teemoissa kun taas Brad oman Kuunsa kautta on voinut olla epävarmempi. Kuitenkin tässä suhteessa arjen teemat korostuvat. 

Karmakartta kertoo erityisesti sielujen keskinäisestä taakasta. Se antaa myös samalla tietoa vanhoista mahdollisista alipersoonista, jotka voivat nostaa päätään lähimmissä ihmissuhteissa. Se kertoo myös tarinan sielujen yhteisestä matkasta ja mahdollisista yhteisistä kokemuksista. Kuunsolmuhoroskooppi ei rajoitu pelkästään yhteen elämään, vaan toimii pikemminkin yhteenvetona sielujen edellisistä kokemuskentistä. Mitä olemme jo työstäneet ja kokeneet yhdessä? Miten se näkyy tämänhetkisessä suhteessa? Kun haluamme saada selville sielujen syvemmät keskeiset teemat ja läksyt, tätä menetelmää ei pidä aliarvioida. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *