Koulutusohjelma

Sielunmatkalla on karma-astrologian & sieluastrologian koulutusohjelma. Koulun ovat perustaneet astrologit Anne Sundell, Heli Nuotio ja Johanna Vilén keväällä 2020.

Koulutusohjelman vuosi rakentuu 6 moduulista, joista jokainen kestää kuusi viikkoa. Kunkin moduulin aikana opiskelija perehtyy moduulin aiheeseen erilaisten tekstien, videoiden ja äänitteiden avulla ja tekee moduuliin kuuluvat tehtävät. Tehtävien tekeminen on edellytys todistuksen saamiselle, muuten ne eivät ole pakollisia.

Koulutus on verkkomuotoista itseopiskelua, mutta siihen kuuluu myös live-tapaamisia zoom-alustalla. Noiden tapaamisten aikana keskustellaan eri tavoilla opiskeluun liittyvistä asioista, jotka askarruttavat opiskelijan mieltä sekä vastataan moduulin aikana syntyneisiin kysymyksiin moduulin
aihealueista.